Јахта

Пробивната технологија го формира јадрото на нашето портфолио на автомобилски производи и ни овозможува да произведуваме висококонкурентни решенија за литиум-јони на ниво на систем, модул и ќелија.