Управување со персонал

Идеалните вработени на iSPACE се луѓе кои се страсни, иновативни, оригинални и конкурентни и кои покажуваат решителност и иницијатива.

Ø Постојано иновирање и ставање на клиентите на прво место
Ø Работа креативно и автономно со тимски дух

246

Самоуправување и креативност

Преземете сопственост во сите работи и преземајте иницијативи.

Ослободете се од конвенционалните начини за следење нови идеи и размислување надвор од рамката.

Почитување на човечкото достоинство

Почитувајте ја различноста и достоинството на поединците.

Сметајте ги луѓето како најважното богатство

Развој на способности

Обезбедете можност и обука за поединците максимално да ги покажат своите потенцијали.

 

Награда заснована на перформанси

Поставете предизвикувачка цел и остварувајте постојани достигнувања.
Оценете и компензирајте праведно за да ги одразуваат краткорочните и долгорочните достигнувања.

346336