Телеком ESS решенија за батерии

Високи барања за напојување на базната станица 5G, SUNTE Нова енергија нуди целосни решенија за резервните решенија Ess на Telecom со нашата основна технологија за ќелии и Bms, за најдобри комуникациски услуги.